30 år fyllda

För ett år sedan, i december 2016, nådde jag ett av mina mål som jag ville uppnå innan jag fyllde 30 år. Jag fick en anställning på 50%. Efter ett halvårs praktik på Sanda gymnasiesärskola blev jag anställd som elevassistent. Det var mitt första jobb med lön. Det kändes bra. Ett halvår efter att jag blivit anställd kom min 30-års dag och därefter har mycket förändrats. Från att ha haft aktivitetsersättning fick jag istället ansöka om sjukersättning. Detta för att åldersgränsen för aktivitetsersättning går vid 30 år. Beslutet blev till min nackdel. Jag blev nekad sjukersättning. En överklagan gjordes men jag fick avslag även på den. Jag överklagade ytterligare en gång och inväntar nu svar, vilket kan ta upp till ett år. I samband med att läsåret tog slut tog även min anställning slut. Detta för att det gjordes en omorganisation och klassen bytte skola. Jag blev arbetslös. Sedan i december har jag en arbetsprövning på skolan dit klassen flyttade. Detta för att möta försäkringskassan på vägen och få de till att förstå vad som fungerar i min vardag. Deras verklighet är någon annan än min. Jag får vara på arbetsplatsen jag vill vara på men hade helst varit där under andra omständigheter. Som anställd, med ekonomiskt stöd av försäkringskassan. Kanske att jag kan få en anställning även där men processen med försäkringskassan kan bli långvarig. Jag lever knapert nu och utan försäkringskassans hjälp går inte saker och ting ihop.  

Mycket har hänt det senaste året. Jag hade gärna stannat i 29-års ålder. 


Jag började min arbetsträning första december och idag avslutar jag 2,5 veckors julledigt. Imorgon börjar en ny termin och då ska jag fortsätta med att lära känna elever, kollegor och att sätta mig in i allting. Sådant tar sin tid. Min arbetsträning avslutas sista mars och jag hoppas att tiden till dess kan bli bra. 


Hjulen snurrar, hjulen rullar..

/Rebecka 

Sanda gymnasiesärskola

Så har dagen kommit i mitt liv då jag har tagit ytterligare ett steg in i vuxenlivet. Det borde ha blivit av för längesedan men en del saker tar tid, helt enkelt.

Sedan ett halvår tillbaka har jag befunnit mig på Sanda Särgymnasium. Inte som elev utan som praktikant. Många praktikplatser har jag haft och nu har detta lönat sig. Man tycker att jag är en person som behövs i verksamheten. Jag själv trivs väldigt bra. Jag har nu gått från praktik till jobb och sedan idag är jag anställd som elevassistent. Med ett halvår kvar innan min 30-års dag har jag lyckats. Att få en första anställning är nog en härlig känsla för alla.

Hjulen snurrar, hjulen rullar
/Rebecka/


Internationella funktionshinderdagen

Mors dag, Fars dag, Alla Hjärtans dag är dagar som alla känner till. Många firar de, andra inte.
Idag är det Internationella Funktionshinderdagen. En dag som jag inte vetat om fram tills för några dagar sedan. En dag som jag hade velat känna till mycket tidigare och som jag anser är mer viktig att uppmärksamma än ovanstående dagar.
 
Den Internationella Funktionshinderdagen kom till år 1992. Dagen instiftades av Förenta Nationerna och dess syfte är att arbeta för en ökad medvetenhet kring funktionsnedsättningar. För att få ett samhälle tillgängligt för alla, helt enkelt. 
Det finns omkring 1 miljard människor i världen som lever med funktionsnedsättning. I Sverige har var femte person en funktionsnedsättning vilket är vår största minoritet, enligt FN:s utvecklingsprogram.
I Sverige har vi sedan 1966 haft en lagstiftning om att nybyggnationer ska vara tillgängliga för alla och sedan 2001 finns en lagstiftning om att hinder som är "enkla att avhjälpa" ska åtgärdas. Trots det så är Sverige fortfarande ett till största delen otillgängligt land för funktionsnedsatta. 60-90 procent av svenska stadskärnor är delvis eller helt otillgängliga.
I Sverige har ideella organisationer verkat för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. I januari 2015, snart ett år sedan, kom äntligen lagen. Det finns däremot flera brister. Lagen gäller inte alla. Platser där det finns 10 eller färre anställda behöver inte bry sig om lagen. Det betyder att många affärer, restauranger och andra offentliga lokaler kan fortsätta att vara otillgängliga utan att det är olagligt. Detta gör att funktionsnedsatta fortfarande ofta stängs ute från samhället.
 
Fakta: FN-konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning.
- Den antogs av FN: generalförsamling den 13 december 2006 och öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Då skrev 82 länder under, däribland Sverige. Konventionen trädde i kraft den 3 maj 2008 och började gälla för Sverige den 14 januari 2009.
- Idag har 158 länder undertecknat konventionen.
- FN:s kommitte för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Commitee on the Rights of Persons with disabilities (CRPD) består av 18 oberoende experter från olika länder. Deras uppgift är att övervaka hur konventionen implementeras i länderna.
 
Källa: Google 
 
Hjulen snurrar, hjulen rullar..
/Rebecka/
 
Taggar: #internationella funktionshinderdagen;